Bravo Logo

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Bravo

26.03.2023.

5 min

Višestruko kršenje zakona, pravilnika i stručnih standarda doveli su do uništavanja šume na Šodrošu i Kameničkoj adi.

Građanski pokret BRAVO! i Šodroš Survivor Kamp obaveštavaju javnost da neće odustati od utvrđivanja odgovornosti institucija i pojedinaca čije je činjenje i nečinjenje dovelo do seče desetine stoletnih stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na prostoru Šodroša i Kameničke ade 22. i 24. marta.

Iz načina na koji su nadležne instucije koordinirale svoje aktivnosti, naknadno “pribavljale” dokumentaciju za nezakonite aktivnosti na Šodrošu i Kameničkoj adi od juna 2022. godine do danas, a čelni ljudi davali nepotpune, kontradiktorne i neistinite izjave za medije, jasno je da su interesi sadašnjih i budućih investitora i izvođača radova stavljeni ispred javnog interesa i dobrobiti građana Novod Sada.

Grad Novi Sad

Odgovorni: aktuelni gradonačelnik Milan Đurić i bivši gradonačelnik Miloš Vučević

 • Jer se do danas nastavlja politika iz vremena Miloša Vučevića, kojom se interesi investitora i izvođača radova stavljaju ispred javnog interesa i dobrobiti građana i prirode.
 • Jer krši zakone i zloupotrebljava političku moć za obračune sa neistomišeljenicima i pobunjenim građanima Novog Sada.
 • Jer omalovažava, vređa i diskredituje one građane Novog Sada koji se protive uništavanju poslednje zelene oaze prirode i pluća Novog Sada – Dunavca, Šodroša i Kameničke ade.

Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

Odgovorna: VD direktorka dr Željka Jeličić Marinković

 • Zavod nije učinio sve što je u njegovoj nadležnosti i moći kako bi se čitav prostor Šodroša i Kameničke ade stavio pod odgovarajući stepen zaštite.
 • Oglušio se o sve zahteve stručne javnosti i molbe građana da se izradi Studija o uticaju izgradnje novog mosta na živi svet na području Šodroša i Kameničke ade, kao i na sve zahteve da se preduzmu mere za umanjenje štetnih uticaja izgradnje mosta na postojeći ekosistem.
 • Lažno su prikazali stanje prilikom nadzora izvršenog 22.marta 2023. godine, konstatujući da u stablima oborenim prilikom seče 21. marta 2023. nije bilo duplji za gnežđenje ptica, čime su umanjili njihovu vrednost i značaj, i oslobodili odgovornosti one koji su omogućili i obavili seču – JP Vojvodinašume.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu

Odgovorni: pokrajinski sekretar, potpredsednik Vlade Vojvodine, Vladimir Galić

 • Od trenutka seče stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na prostoru Šodroša, šumarska inspekcija koja deluje u u okviru ovog Sekretarijata nije ni jednom na odgovarajući i zakonom propisan način obavila inspekcijski nadzor i utvrdila stanje bespravne seče.
 • Nisu izlazili na teren na poziv aktivista i građana, koji su javljali o nezakonitim aktivnostima (seči).
 • Kada je trebalo da se reaguje urgentno, po pozivu građana, niko se nije odazivao na telefonske pozive, niti odgovarao na poslate mejlove, a sada tvrde da im se niko nikada nije obraćao.

Javno preduzeće “Urbanizam”, Novi Sad

Odgovorni: VD direktor Dušan Miladinović

 • Stvorili su uslove za usvajanje rešenja u Generalnom urbanistiškom planu Novog Sada do 2023. godine koji su uveli elemente urbanizacije na prostor Šodroša i Dunavca.
 • Odbili su sve primedbe koje su tokom javne rasprave dolazile od stručne javnosti i građana, a koje su se odnosile na neprihvatanje rešenja za buduću devastaciju Šodroša i Dunavca.
 • Izradili su urbanističke planove koji nisu imali neophodne Procene uticaja na životnu sredinu. Ovakve procene naročito su potrebne kod izrade planova za delikatna vredna područja kakvi su Dunavac, Šodroš I Kamenička ada.

Javno preduzeće “Vojvodina šume”

Odgovorni: direktor Roland Kokai

 • Odgovorno je jer je nečinjenjem omogućilo nezakonitu seču stabala zaštićenih vrsta crne i bele topole na Šodrušu, kao prostoru na kome u skladu sa Zakonom gazduju.
 • Zato što šumari ovog JP nisu propisno obeležili posečena stabla i sačinili odgovarajući zapisnik o prvoj bespravnoj seči u junu 2022, koju je naložilo JP Koridori Srbije.  
 • Iako su jedini nadležni za seču šume, nisu pripremili dokumentaciju za seču stabala izvedenu na Kameničkoj adi 22. marta 2023.

Ministarstvo unutrašnjih poslova - PU Novi Sad

Odgovorni: VD načelnik novosadske policije Goran Radonjić

 • Odgovorno je jer su pripadnici policije upotrebljavali prekomernu silu protiv aktivista i građana koji su štitili šumu na Šodrošu i Kameničkoj adi i zakone Republike Srbije 23. oktobra 2022. i 24.marta 2023. godine,
 • Jer Unutrašnja kontrola MUP-a, do danas nije donela Odluku u vezi sa Pritužbom većeg broja udruženja uključenih u akcije za odbranu Šodroša na postupanje policijskih sužbenika tokom protesta 23. oktobra 2022. godine.
 • Jer su prilikom postupanja policije 23. oktobra 2022. i 24. marta 2023. godine, veliki broj aktivista i građana nezakonito lišavani slobode.

Građanski pokret BRAVO! poručuje: 

Nastavićemo da sa drugim kolektivima, stručnom javnošću i aktivistima koji devet meseci opstaju u Šodroš Survivor Kampu pokrećemo raspoložive mehanizme i ukazujemo na nezakonitosti, kriminalne radnje i posledice seče stabala na Šodrošu i Kameničkoj adi.

Od borbe za istinu, poštovanja zakona, i očuvanja prirode nećemo odustati!