Bravo Logo

VIZIJA

Društvo je pravedno, ljudi solidarni, a lokalne zajednice mesta za dostojanstven život sa očuvanom prirodom.

MISIJA

Mi, slobodni i hrabri ljudi Novog Sada odgovorno gradimo zajednicu zasnovanu na solidarnosti i pravdi, braneći dostojanstvo i dobrobit čoveka i prirode.

Aktuelno

Građanski pokret Bravo! Novi Sad vidi kao grad solidarnosti i međusobne saradnje među ljudima koji u njemu žive ili borave. Solidarnost za nas su pošteni uslovi rada, dostupna zdravstvena i socijalna zaštita, opšte pravo na stanovanje. Novi Sad vidimo kao grad jednakosti, u kojem će se težiti smanjivanju socijalnih razlika među ljudima i ispravljanju posledica višedecenijske divlje tranzicije.

Solidarnost

Pravda je jedna od osnovnih vrednosti građanskog pokreta Bravo!. Građani Novog Sada moraju imati pravo na efikasnu pravnu zaštitu, pravično suđenje, pretpostavku nevinosti, princip zakonitosti. Pokret će insistirati na različitim oblicima besplatne pravne pomoći za socijalno najugroženije delove stanovništva.

Pravda

Sloboda je osnovni preduslov za dostojanstven život u svakoj prosperitetnoj zajednici. Nema otvorenog i dinamičnog grada ako u njemu ne žive slobodni ljudi. Građanski pokret Bravo! se zalaže za slobodne medije preko kojih će se voditi argumentovani dijalog o svim društvenim pitanjima uz uvažavanje različitih mišljenja. Borićemo se za život bez straha i ugnjetavanja.

Sloboda

Građanski pokret Bravo! se zalaže za ravnopravnost koja isključuje svaku vrstu diskriminacije po osnovu pola, onemogućenosti (termin invalidnost ukazuje na biološke odlike, onemogućenost na prepreke koje stvara društvo), seksualne orijentacije, kulturne, verske i jezičke raznolikosti. U tu svrhu pokretaćemo programe permanentnog političkog i građanskog obrazovanja.

Ravnopravnost

Hrabrost za građanski pokret Bravo! predstavlja jasno NE nasilju na ulici, urbanističkom haosu, uništavanju zelenih površina, progonu političkih neistomišljenika... Hrabrost je da se građani Novog Sada odgovorno i smelo suprotstave lošim odlukama koje utiču na svakodnevni život u sopstvenom gradu.

Hrabrost

Svaki građanin ima pravo na dostojanstven život u Novom Sadu. Dostojanstvo podrazumeva da je svaki naš sugrađanin značajan i poštovan. Građanski pokret Bravo! će pokretati programe, mere i aktivnosti kojima će vratiti poverenje građana u institucije i podstaći ih da predlažu i učestvuju u donošenju odluka.

Dostojanstvo

Građanski pokret Bravo! želi da preuzme punu odgovornost za ljude i prirodu. To podrazumeva donošenje urbanističkih rešenja po meri građana, očuvanje arhitektonskog i kulturnog nasleđa i obnavljanje komunalne infrastrukture. Očuvanje prirode, biljnog i životinjskog sveta i širenje zelenih površina koje predstavljaju pluća Novog Sada. Pokret će preduzeti sve neophodne korake u pravcu razvoja Novog Sada kao održive zajednice.

Odgovornost

Građanski pokret Bravo! temelji se na vrednostima antifašizma i usvaja ga kao jednu od najvažinih vrednosti na kojima počiva moderni, slobodni svet. Novi Sad je 23. oktobra 1944. godine oslobođen od fašizma i ta činjenica se ne sme dovoditi u pitanje. Afirmisanje vrednosti antifašizma podrazumeva beskompromisno suprotstavljanje svim oblicima revitalizacije ideja i ideologija nacizma i fašizma.

Antifašizam

Bravo za borbu!

+

Dana borbe

+

ljudi širom grada

Budi deo borbe!

Učlani se!